Home   Software   Hardware   Konstrukce   Kmitočty   Odkazy   Kniha
17-03-2018
Vyšla nová verze HDSDR 2.76a.
07-02-2013
Doplněn seznam software pro Linux.
22-12-2012
RTL-SDR jako velmi levný ADS-B přijímač.
28-03-2012
SDR přijímač z DVB-T tuneru, aneb RTL-SDR.
ADS-B Přijímač z DVB-T tuneru

V tomto článku si popíšeme další zajímavé využití projektu RTL-SDR. Půjde o příjem leteckého monitorovacího systému ADS-B, pomocí kterého lze sledovat aktuální letový provoz v okolí až několika stovek kilometrů. Většina letadel je dnes vybavena tzv. odpovídačem v Mode-S, jehož vysílání budeme využívat.

Instalace ovladače Tuneru

Stáhněte utilitu Zadig, pomocí které nainstalujete WinUSB ovladač pro DVB-T tuner. K rozbalení Zadigu budete potřebovat 7zip. Tento krok můžete vynechat, máte-li tuner již zprovozněn s programy HDSDR, nebo SDR#.

1. V menu Options zatrhněte "List All Devices"
2. Roletkou v Device najděte a vyberte tuner (název může se lišit)
3. Vyberte k instalaci Driver WinUSB
4. Spusťte instalaci tlačítkem (Re)Install Driver

Příjem ADS-B signálu

Stáhněte program ADSB# a rozbalte všechny soubory (například do složky C:/Program Files/ADSBsharp). ADSB# je jednoúčelový SDR přijímač, pevně naladěný na kmitočet 1090 MHz. Obsahuje softwarový demodulátor ADS-B rámců a TCP server, který poskytuje výstupní data ve formátu AVR na zvoleném portu, defaultně 47806. Na lokálním počítači tedy budete připojovat programy k adrese 127.0.0.1:47806.

Vizualizace přijatých dat

Nyní potřebujeme program, který bude přijatá data dekódovat a zobrazovat. Pomocí něj uvidíme přesnou polohu letadel a další zajímavé informace. K tomuto účelu můžeme použít placený PlanePlotter, nebo open-source Virtual Radar Server (VRS).

Virtual Radar Server

Program funguje jako webový server a pro zobrazování letadel využívá Google Maps. K jeho použití tedy potřebujete webový prohlížeč a připojení k internetu. Po instalaci je nutné nastavit připojení ke zdroji dat, v našem případě to bude program ADSB#, který musí být také spuštěný. V hlavním okně VRS klikněte na "Tools -> Options -> Data Sources" a vyplňte červeně označená pole podle obrázku:

V záložce "Web site" doporučuji ještě nastavit souřadnice počáteční pozice mapy podle Vašeho bydliště a metrické jednotky. Správnost nastavení serveru ověříte tlačítkem Test Connection. Okno Options můžete poté zavřít a v hlavním okně klikněte na adresu serveru http://127.0.0.1:8080/VirtualRadar. Otevře se Vám prohlížeč se stránkou Virtual Radaru a vypadat bude takto:


Máte-li dostatečný signál, začnou se na mapě postupně zobrazovat letadla a také jejich seznam s dalšími informacemi.

Užitečné odkazy

All Right Reserved © 2008 - 2023, Matony - OK2IP